MarketingBiznes

5 sił Portera

Na czym opiera się popularna metoda analizy rynku?

Umiejętne analizowanie rynku to podstawa sukcesu, dlatego w zdecydowanej większości przypadków zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści. Dzięki temu firmy mogą się rozwijać, zdobywać przewagę nad konkurencją i troszczyć się o zyski. Jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych metod analizy rynku jest ta, która kryje się pod nazwą 5 sił Portera. Dowiedzmy się na czym konkretnie polega omawiana technika i co można z niej wyciągnąć dla własnej firmy.

5 sił Portera – co wiadomo o tej metodzie? Na czym się skupia?

Na samym początku zastanówmy się, co tak właściwie wiadomo o metodzie 5 sił PorteraTo model, po który sięgniemy przede wszystkim wtedy, gdy zależy nam na zbadaniu siły konkurencji. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie zagrożenia niosą dla nas działania konkurencji i jakie mamy szanse na rozwinięcie własnej działalności. Taka analiza musi być niezwykle szczegółowa, ponieważ tylko w ten sposób dowiemy się, czy pozostanie na konkretnym rynku będzie opłacalnym przedsięwzięciem i jak duża grupa producentów może pojawić się w badanym sektorze w najbliższej przyszłości. Badając 5 sił Portera nie możemy zapomnieć o dostawcach, którzy mają ogromny wpływ na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą. To przecież oni dostarczają nam niezbędne materiały, surowce i towary, tak aby firma mogła prawidłowo funkcjonować i skupiać się na realizowaniu zadań pod kątem oczekiwań kolejnych klientów.

5 sił Portera – jak to wygląda w praktyce?

Pierwszą z 5 sił Portera, na której skupimy swoją uwagę jest tzw. siła przetargowa dostawców. Im większa siła, tym wyższe ceny narzucane przez dostawców, a ma to związek m.in. z ograniczoną liczbą dostawców na rynku, wysokimi kosztami zmiany dostawcy oraz możliwością sprzedaży towarów przez dostawców z pominięciem odbiorców. Siła przetargowa będzie natomiast osłabiona wtedy, gdy:

  • na rynku pojawia się wielu mniejszych dostawców,
  • dostawcy będą dysponować zbliżoną do siebie ofertą.

Jak widać musimy to bardzo dokładnie przeanalizować, aby skutecznie zadbać o swoją firmę i nie narazić się na niepotrzebne straty. Poza wspomnianą wyżej siłą przetargową dostawców wśród 5 sił Portera znajdują się również: siła przetargowa nabywców, zagrożenia ze strony zamienników, rywalizacja pomiędzy konkurentami w danym sektorze oraz możliwość pojawienia się nowych konkurentów.

5 sił Portera – co z kolejnymi siłami? Podstawowe informacje

Omówiliśmy wyżej jedną z 5 sił Portera, dlatego w tym miejscu skupimy się na czterech pozostałych. Ważne jest to, aby analiza rynku metodą Portera bazowała na ocenie wielkości i atrakcyjności konkretnego sektora. Wartość takiej analizy wyrażamy roczną sumą obrotów firmy w obrębie badanego sektora. Nie da się ukryć, że muszą nad tym pracować wybitni specjaliści branżowi.

Przechodząc do siły przetargowej nabywców powinniśmy pamiętać o tym, że jest ona wysoka wtedy, gdy liczba nabywców będzie niewielka, produkty konkurencji nie będą się od siebie za bardzo różnić oraz produkt może być pozyskany z konkretnego źródła. Słaba siła przetargowa nabywców wynika m.in. z rozproszenia nabywców i rosnących kosztów wynikających ze zmiany dostawcy. Zagłębiając się w zagrożenia ze strony zamienników musimy skupić się na tym, czy towary i usługi zastępcze mogą wpłynąć na zaspokojenie podstawowych oczekiwań konsumentów (zwracając uwagę na ich ceny). Ponadto im mniejsza konkurencyjność w obrębie danego sektora, tym większa rentowność, a sporym ułatwieniem może się też okazać podpatrywanie działań konkurencji (starań w zakresie pozyskiwania nowych klientów – inspiracja mająca jednocześnie na względzie własną uczciwość).

5 sił Portera – krótkie podsumowanie

Zajmiemy się teraz krótkim podsumowaniem artykułu o 5 siłach Portera. To jedna z najchętniej wykorzystywanych metod analizy rynku, która pozwala nam na osiąganie ciągłego rozwoju, zadowalających zysków i zyskiwanie przewagi nad konkurencją. Kluczem do sukcesu jest to, aby ocenić wielkość i atrakcyjność konkretnego sektora, bazując na 5 podstawowych siłach, a mianowicie: sile przetargowej dostawców (wysoka, gdy liczba dostawców na rynku jest ograniczona, a koszt zmiany dostawcy jest wysoki – niska, gdy na rynku jest wielu małych dostawców, a dodatkowo dysponują oni zbliżoną do siebie ofertą), sile przetargowej nabywców (wysoka, gdy liczba nabywców jest niewielka, a produkty konkurencji nie za bardzo się od siebie różnią – niska, gdy nabywcy są rozproszeni i koszty wynikające ze zmiany dostawcy są bardzo wysokie), rywalizacji pomiędzy konkurentami (analizowanie działań konkurencji z zachowaniem uczciwości), możliwości pojawienia się nowych konkurentów (im mniejsza konkurencyjność, tym większa rentowność) i zagrożeniach ze strony zamienników (analiza towarów i usług zastępczych – ich cen oraz wpływu na zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumentów). Działajmy bardzo cierpliwie i pozostawmy takie analizy prawdziwym profesjonalistom, aby mieć pewność, że każdy nasz ruch wpłynie na rozwój prowadzonej działalności.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close