MarketingBiznes

Marketing 4P – na czym polega koncepcja?

Choć to Philip Kotler uznawany jest za swoistego „ojca marketingu”, to za stworzenie najpopularniejszej obecnie koncepcji 4P odpowiedzialny jest Edmund Jerome McCarthy. Wyodrębnienie przez niego czterech składowych, dzięki którym można oddziaływać na rynek dało zupełnie nowe spojrzenie na znany dotąd marketing i stało się jego fundamentalną podstawą.

Czym jest marketing 4P?

Model 4P stanowi elementarną część wiedzy, jaką powinna posiadać każda osoba związana z marketingiem. Sama koncepcja „marketingu mix”, bo tak inaczej nazywany jest marketing 4P to nic innego, jak zbiór instrumentów, dzięki którym firma może oddziaływać na rynek. Zakres wiedzy o każdym z wyodrębnionych elementów jest tak wielki, że studenci kierunków marketingowych poznają ich tajniki nawet przez kilka miesięcy w toku swojej nauki. Sam marketing 4P swoją nazwę zawdzięcza elementom wchodzącym w skład kompozycji. Ich angielskie nazwy rozpoczynają się od litery P – product (produkt), price (cena), place (dystrybucja) oraz promotion (promocja). To właśnie te cztery elementy tworzą marketingową mieszkankę, która w przeciągu lat doczekała się kilku rozszerzeń i setek publikacji naukowych.

Marketing 4P i jego rozszerzenia

W swojej podstawowej wersji marketing 4P składa się z promocji, dystrybucji, ceny oraz produktu. Zadaniem pierwszego z elementów jest przekazanie nabywcom odpowiedniej wiedzy na temat produktu, która skłonić ma ich do jego nabycia. Drugi z kolei obejmuje sposoby dotarcia produktu lub usługi do finalnego odbiorcy. Cena w marketingu mix wyraża pieniężną wartość, jaką należy zapłacić za dany produkt – można ją zmieniać za pomocą rabatów, a jej wysokość jest składową wielu czynników. W końcu produkt, który w marketingu 4P zajmuje bardzo ważne miejsce. Chodzi bowiem o przedmiot wymiany na rynku, a także wszystko, co związane jest z jego cyklem życia i działaniami wspierającymi sprzedaż. Zagłębianie się w poszczególne elementy kompozycji marketingowej jest prawdziwie ciekawym procesem, który tłumaczy zachowania producentów wobec potencjalnych nabywców.

W przeciągu lat tradycyjna koncepcja 4P doczekała się wielu rozwinięć. Podstawowy model 4P został rozszerzony między innymi o ludzi (people), proces (process), czy świadectwo materialne (physical evidence). Uczeni pokusili się również o przekształcenie formuły 4P na 4C, która ma przedstawiać marketing z perspektywy klienta. Stosowanie się do założeń marketingu mix może mieć pozytywne skutki dla przedsiębiorstwa, które dzięki analizie swoich działań może lepiej zaplanować swoje przyszłe przedsięwzięcia.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close