Biznes

Weksel – co to jest? Podstawowe informacje i zastosowanie

Weksel to popularna odmiana papieru wartościowego. W zdecydowanej większości przypadków korzystamy z niego w celu zabezpieczenia umów. Tym samym zwiększamy swoje szanse na to, że uzyskamy terminową spłatę zobowiązania. Godne podkreślenia jest to, że weksel występuje obecnie w trzech głównych formach: jako środek zabezpieczający, płatniczy oraz obiegowy.

Weksel – co wiadomo na jego temat?

Jeśli chcemy przeanalizować pokrótce poszczególne formy weksla powinniśmy zacząć od środka płatniczego. W tej sytuacji weksel może nam umożliwić zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. Decydujemy się na to zwłaszcza wtedy, gdy nasza sytuacja finansowa nie jest zbyt korzystna, a my nie mamy pomysłu na to, jak wyjść z zaistniałych tarapatów. Funkcja zabezpieczająca weksla objawia się natomiast tym, iż dzięki niemu mamy pewność, że zaciągnięte wcześniej zobowiązanie zostanie uregulowane w ściśle wyznaczonym terminie (w ustalonej kwocie). Biorąc pod lupę funkcję obiegową miejmy na uwadze to, że weksel może być przez nas wykorzystany jako sposób na zapłacenie należności wobec drugiej osoby, na którą tym samym przenosimy zobowiązania własnych dłużników. Brzmi to może dość skomplikowanie, ale popularność weksli nie powinna absolutnie nikogo dziwić. Korzystamy z nich na bardzo szeroką skalę, a najważniejsze jest to, aby robić to w pełni świadomie i rozważnie.

Jakie informacje musi zawierać w sobie weksel? Co z podpisami?

Weksle będą ważne w świetle obowiązującego na terenie Polski prawa jedynie wtedy, gdy zawrzemy w nich następujące informacje, a mianowicie:

  • nazwę, termin i miejsce płatności,
  • przyrzeczenie zwrotu oznaczonej sumy pieniędzy,
  • nazwisko osoby, wobec której dokonuje się zapłaty,
  • data oraz miejsce wystawienia.

Weksel za każdym razem musi być sporządzony na piśmie, a dodatkowo wystawca umieszcza na nim własnoręczny podpis. W innych przypadkach weksel nie będzie miał żadnej mocy prawnej, a nie chcemy przecież doprowadzić do tego, aby taki dokument był później uznany za nieważny. Wystawianie weksli przez osoby prawne jest równoznaczne z tym, iż podpis na wekslu składa osoba do tego upoważniona. Konieczne jest też zawarcie pieczątki firmy. Jeśli weksle będą podpisywane przez spółkę cywilną, powinni się na nich podpisać wszyscy wspólnicy (chyba, że ktoś z nich nie będzie brał udziału w spłacie zobowiązania).

Z jakimi rodzajami weksli mamy styczność na co dzień?

Praktycznie żaden dokument nie da nam stuprocentowej pewności tego, że dłużnik będzie wypłacalny. W każdym momencie może dojść przecież do sytuacji, w której taka osoba zbankrutuje. W takim przypadku zdecydowanie lepiej stosować tzw. gwarancje materialne. Jeśli jednak zdecydujemy się na weksel powinniśmy wiedzieć o tym, że aktualnie mamy do dyspozycji kilka różnych rodzajów weksli. Do tej grupy zaliczymy:

  • weksel własny – wystawca zobowiązuje się do zapłaty konkretnej kwoty, która znajduje się na dokumencie,
  • weksel trasowany – wystawca precyzyjnie określa osobę, która spłaci należność na rzecz danego kontrahenta,
  • weksel in blanco – nie ma na nim wpisanej kwoty całej transakcji oraz daty uregulowania zobowiązania. Konieczne jest przygotowanie deklaracji wekslowej, w której zawiera się kluczowe informacje na temat tego, jakie czynniki mogą doprowadzić do tego, że dłużnik zostanie wezwany do zapłaty i jaką maksymalnie kwotę można umieścić na wekslu. Po weksle in blanco sięga się w przypadku pożyczek.

Jak widać poszerzenie swojej wiedzy na temat weksli to absolutna konieczność, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy skutecznie zabezpieczyć swoje interesy. Ludziom warto oczywiście ufać, ale nie można przy tym ryzykować swoimi finansami, gdyż mogłoby to nas doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji.

Weksel – krótkie podsumowanie

Krótkie podsumowanie artykułu o wekslach rozpoczniemy od tego, że jest to jedna z najbardziej popularnych odmian papieru wartościowego. Miejmy na uwadze to, że weksle występują obecnie w trzech podstawowych formach: płatniczej (umożliwia zaciągnięcie kredytu lub pożyczki), obiegowej (wykorzystany jako sposób na zapłacenie należności wobec innej osoby, na którą przenosimy jednocześnie zobowiązania własnych dłużników) oraz zabezpieczającej (zaciągnięte zobowiązanie zostanie zwrócone w ustalonym terminie i kwocie).

Na co dzień mamy styczność z trzema podstawowymi rodzajami weksli. W tej grupie znajdują się weksle własne (wystawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty), trasowane (wystawca jest zobowiązany do określenia osoby, która spłaci należność kontrahentowi) i in blanco (bez wpisanej kwoty oraz daty uregulowania zobowiązania, głównie w przypadku pożyczek – konieczne jest sporządzenie deklaracji, na której znajdą się informacje na temat tego, jakie czynniki doprowadzą do wezwania dłużnika do zapłaty oraz jaka może być maksymalna kwota na wekslu). Jeśli chodzi o podstawowe informacje umieszczane na wekslach są to: nazwa, termin i miejsce płatności, przyrzeczenie zwrotu oznaczonej sumy pieniędzy, nazwisko osoby na rzecz której dokonamy zapłaty oraz data i miejsce wystawienia. Nie zapominajmy też o własnoręcznym podpisie (ewentualnie firmowej pieczątce) i sporządzeniu dokumentu na piśmie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close