Wiadomości

Jakie studia wybrać? Studia dziennie kontra studia zaoczne

Wielu maturzystów nie zastanawia się nad sensem studiowania. Ich największym dylematem jest decyzja o trybie nauki. Dla jednych lepszym wyborem będą studia dzienne (stacjonarne), innym bardziej odpowiadają studia niestacjonarne (zaoczne). Podstawowa różnica między nimi dotyczy ilości zajęć oraz tego, kiedy się odbywają.

Jak wyglądają studia dzienne?

Edukacja na studiach stacjonarnych odbywa się w dni robocze, a studenci spędzają mnóstwo czasu na uczelni. Duża ilość zajęć ułatwia słuchaczom przyswojenie materiału i umożliwia konsultowanie się z wykładowcami na bieżąco. Długie godziny spędzane na uczelni są szansą na nawiązywanie kontaktów w grupie, a nawet zawieranie przyjaźni. Co ważne, studenci w trybie dziennym mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego, a jednocześnie możliwość korzystania z infrastruktury sportowej uczelni.

Kształcenie na studiach zaocznych

Jeszcze do niedawna ze studiów zaocznych w większości korzystały osoby starsze, które nie zdecydowały się na kontynuację nauki. Obecnie niestacjonarny tryb studiowania cieszy się sporą popularnością ze względu na możliwość łączenia kształcenia z praca zarobkową. Zajęcia na studiach zaocznych najczęściej odbywają się co drugi weekend lub zgodnie z ustalonym harmonogramem. Chociaż program jest taki sam, jak w przypadku studiów dziennych, to w trakcie zjazdów wykładowcy poruszają wyłącznie najważniejsze zagadnienia. Kształcenie w trybie niestacjonarnym pomaga przyspieszyć karierę zawodową, ponieważ studenci mogą podejmować pracę zarobkową na cały etat.

Studia dzienne i zaoczne – różnice

Podstawową różnicą pomiędzy tymi trybami kształcenia jest termin prowadzenia zajęć. Studiowanie stacjonarne odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku. Kształcenie niestacjonarne opiera się na zjazdach weekendowych, a zajęcia mogą rozpocząć się już w piątek po południu. W przeciwieństwie do studiów stacjonarnych studenci w trybie zaocznym zdobywają wiedzę w skompresowanej formie ze względu na mniejszą liczbę zajęć. Poza tym studia zaoczne wymagają od słuchaczy większego samozaparcia i dyscypliny, ponieważ z niektórymi zagadnieniami muszą zapoznać się we własnym zakresie.

Jakie studia wybrać – dzienne czy zaoczne?

Decyzję o trybie studiowania maturzyści powinni podjąć samodzielnie, biorąc pod uwagę swoje osobiste preferencje. Głównym kryterium wyboru jest chęć pracy zarobkowej i zdobywanie doświadczenia. Poszukując dziennych lub zaocznych studiów w Warszawie, warto zapoznać się z bogatą ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. To jedna z najlepszych niepublicznych szkół techniczno-artystycznych, która od niemal trzydziestu lat kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. WSEiZ proponuje przyszłym studentom ważne pod względem społecznym i gospodarczym kierunki kształcenia, odpowiadając na aktualne potrzeby rynku pracy. Uczelnia dysponuje nowoczesną infrastrukturą, a za nauczanie odpowiada ponad trzystu wykwalifikowanych wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close